Don Bosco School PT Parru

Patchala Thadi Parru (PT Parru) is een dorpje in Andhra Pradesh vlakbij de zee en iets ten zuiden van de stad Guntur. In het dorp ligt de Don Bosco English Medium School. Dat is een Engelstalige meisjes- en jongenskostschool waarvan het meisjesgedeelte gerund wordt door de Franciscan sisters of St. Joseph die ook het St. Thomas Hospital en het St. Joseph's Hospital exploiteren.

Sinds 2009 heeft Amaidhi een sponsorprogramma voor de opleiding van meisjes op deze school. Het gaat om meisjes uit gezinnen die te arm zijn om het schoolgeld en het geld voor kost en inwoning te kunnen betalen. Amaidhi kiest ervoor om alleen meisjes in het sponsorprogramma op te nemen omdat meisjes en vrouwen in India gediscrimeerd worden, ook als het gaat om het krijgen van scholing en werk.

Kijk maar eens naar dit filmpje

Vanaf het begin van het project zijn er zo'n 60 meisjes 'geadopteerd' door sponsors in Nederland. Een aantal van hen is inmiddels afgestudeerd. Op dit moment geldt een tijdelijke aannamestop.

De meisjes beginnen in klas 3 aan het sponsorprogramma (klas 1 en 2 zijn kleuterklassen). De eerste 18 meisjes zijn in 2009 geadopteerd door stichting Paulus Mundial uit Wijchen, verbonden aan de Paulusschool aldaar. Zij deden aan het eind van het schooljaar, 2016/2017 hun examen.

In 2010 adopteerde Stichting WIR-school uit Lent 4 meisjes. Openbare basisschool De Kranepoort in Gouderak neemt sinds 2011 deel aan het sponsorprogramma en heeft inmiddels vier meisjes geadopteerd. Daarnaast zijn er de nodige particuliere donateurs die een of meerdere meisjes onder hun hoede hebben genomen.

Alle donateurs hebben zich verplicht jaarlijks een bedrag per leerlinge te doneren, voor een periode van acht jaar op rij. Dan is voor het betreffende meisje de lagere schoolopleiding afgerond. We proberen sponsoren ook te interesseren voor het financieel steunen van de vervolgopleiding die begint met de klassen 11 en 12, een soort brugklassen richting college.

Omdat de kosten voor het onderwijs blijven stijgen, onder meer door nieuwe eisen van de Indiase overheid, en de koers van de rupee zeer schommelt, hebben we in 2016 besloten een fonds te vormen om kostenstijgingen op te vangen. We willen onze donateurs hier namelijk niet mee belasten. De belangrijkste bijdragen voor dit fonds kwamen van gastouderbureau Kinop in Nijmegen die een eigen goede-doelenstichting heeft: de kinop foundation. Ook kregen we 700 euro van de vrienden en vriendinnen van ons bestuurslid Nathalie de Haan. Dat geld kwam uit een spontane inzameling ter gelegenheid van haar huwelijk in juli 2016.

Tussen de Nederlandse sponsors en de meisjes op de Don Bosco School vindt een uitwisseling plaats via brieven en tekeningen. Ook krijgt elke sponsor paspoorten van de sponsormeisjes. Wie sponsor wil worden, zal even moeten wachten. Momenteel worden geen nieuwe scholieres aangenomen.

Er is een digitale uitwisseling met de sponsormeiden via Facebook (zoek op 'Amaidhiptparru'). We hebben in 2013 actie gevoerd voor de inrichting van een computer-klaslokaal met twaalf computers.

We hebben onze geldwerving in november 2013 met succes afgerond. Het geld is inmiddels naar Wilde Ganzen overgemaakt. De school heeft een lokaal in met 12 computers met internetverbinding ingericht. Alle leerlingen krijgen straks praktijkles in computergebruik. Dat geldt dus niet alleen voor de meisjes uit ons sponsorproject maar voor alle leerlingen.  

De computers zijn begin 2014 aangeschaft. We willen dat de computers door alle leerlingen van de Don Bosco School worden gebruikt om op te oefenen. Willde Ganzen gaf per ingezamelde euro een premie van 55 cent.

Klik hier voor een goed gevoel