projecten

Voor de toerusting van het St. Joseph's Hospital schreef Amaidhi in 2002 een projectrapport. Daarmee hebben we fondsen benaderd en geld bijeengezameld voor de kliniek. Het projectrapport is hier in te zien

St. Thomas Hospital

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis dat in eerste instantie zorg biedt aan arme mensen tegen een kleine vergoeding en in sommige gevallen gratis. Een luxe-afdeling met goedbetaalde zorg maakt dit mogelijk. St.

St. Joseph’s Hospital

In de kleine dorpen van Andhra Pradesh is goede gezondheidszorg een schaars goed. St. Joseph’s Hospital, een kliniek in Kamalapuram, geeft zorg in de dorpen rond dit stadje en dan vooral aan de bewoners van de 'colonies', de delen van de dorpen waar dalits (kastelozen) wonen.

Zonta Resource Centre

Aids is in India een groot probleem. Zonta Resource Centre is een opvanghuis voor vrouwen met hiv en aids in Chennai. Ze krijgen er een dak boven hun hoofd, medische begeleiding en een zinvolle dagbesteding.

Amaidhi steunt momenteel vijf projecten in India. Drie andere projecten werden al afgerond. Via de buttons bovenaan de pagina kunt u de afzonderlijke projecten bekijken. De afgesloten projecten vindt u in het archief.

Subscribe to RSS - projecten