St. Thomas Hospital

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis dat in eerste instantie zorg biedt aan arme mensen tegen een kleine vergoeding en in sommige gevallen gratis. Een luxe-afdeling met goedbetaalde zorg maakt dit mogelijk. St. Thomas Hospital ligt in het zuiden van Chennai en is verbonden aan de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph.  

Momenteel is het ziekenhuis bezig met groot plan voor verduurzaming en vergroening: regenwateropvang, waterzuivering en -hergebruik en de installatie van zonnepanelen. Daar wil Amaidhi mee helpen.

Het ziekenhuis verleende ook hulp na de overstromingen in Chennai, in december 2015. Ook daarbij hielp Amaidhi. Meer informatie hierover? Klik dan hier.

Stichting Amaidhi heeft al veel projecten gesteund van het St. Thomas Hospital. Het gaat om gezondheidsonderwijs, de aanschaf van een tankauto voor het vervoer van water, de aanschaf van een defibrillator en verscheping van een aantal containers met medisch meubilair, medicijnen en andere medische hulpgoederen. We steunden de huiswerkbegeleiding in de omringende sloppenwijken en de aanschaf van een tractor voor de boerderij van het ziekenhuis. Ook gaven we geld voor de aanschaf van een beademingsapparaat.

De laatste jaren hebben we de steun toegespitst op projecten die het ziekenhuis helpen zijn eigen boontjes te doppen. Zoals de aanschaf van de tractor en het project dat in 2013  en 2014 is uitgevoerd: de plaatsing van een aantal zonneboilers op het dak van het ziekenhuiscomplex, het bejaardenhuis en het kindertehuis die vanuit St. Thomas Hospital worden geleid.

Het ziekenhuis werd opgericht in 1972 als een kleine polikliniek bij St. Thomas Mount aan de zuidwestelijke rand van Chennai. Het is uitgegroeid tot een ziekenhuis met 200 bedden onder de bezielende leiding van zuster en arts Mary Rexline. St. Thomas Hospital heeft tal van poliklinieken in voorsteden van Chennai en de dorpen ten zuiden van de stad.

Op het ziekenhuisterrein liggen ook een klooster en een school voor verpleegkundigen. 

Het ontstaan van Stichting Amaidhi is mede aan zuster Rexline te danken. Onze bestuursleden besloten tot het oprichten van de stichting na diverse bezoeken aan Rexlines ziekenhuis. Bij diverse projecten die Amaidhi steunde, hebben we samengewerkt met de Vereniging Yaluva. Deze vereniging richtte zich specifiek op steun aan projecten van het St. Thomas Hospital. Zij heeft besloten haar activiteiten per 1 januari 2014 te beëindigen.