Projectrapport St. Joseph's Hospital 2002

Voor de toerusting van het St. Joseph's Hospital schreef Amaidhi in 2002 een projectrapport. Daarmee hebben we fondsen benaderd en geld bijeengezameld voor de kliniek. Het projectrapport is hier in te zien