Karunalaya

In het noorden van Chennai, vlakbij de vissershaven, is Karunalaya Social Service Society gevestigd. Karunalaya (Tamil voor 'mededogen') is opgericht door Paul Sunder Singh een criminoloog en advocaat. Hij besloot na zijn studie criminologie geen politieagent te worden maar zich te gaan inzetten voor straatkinderen. Inmiddels heeft hij een grote groep sociaal werkers om zich heen verzameld en houdt Karunalaya zich met meer dan alleen straatkinderen bezig. De organisatie begeleidt ook vrouwengroepen en 'pavement dwellers' (straatbewoners). Kijk hier voor een indruk.

Paul Sunder Singh legt in het volgende filmpje uit hoe Karunalaya werkt: https://youtu.be/UmrIdDi9V7c

Beroepsoriëntatie (stages) voor Indiase zwerfjongeren in buurt mini supermarkt door Karunalaya Social Service Society.

Het project waar we nu aan werken:

Karunalaya wil met de hulp van Stichting Amaidhi een supermarkt, een minimarket bouwen op haar eigen terrein in 2018.

Dit project wordt gesteund door Wilde Ganzen. Dat betekent dat bij iedere euro die we inzamelen, Wilde Ganzen een premie van 50 cent doneert!

Behalve het maatschappelijke engagement, opkomen voor de rechten voor vrouwen en zwerfkinderen, wil Karunalaya nu ook beroepsoriënatie compbineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

5 tot15 straatjongeren van 15-18 jaar kunnen hier jaarlijks stage lopen als winkelbediende, magazijn- en kassa medewerker. De jongeren krijgen ook theorielessen, een certificaat na afloop en er wordt voor gezorgd dat ze absoluut geen kinderarbeid zullen verrichten.

Dit project heeft meerdere doelen:                                                                                                                                               

-Door het leren van een beroep zullen de jongeren meer zelfvertrouwen krijgen, (‘I am somebody’), zich een plaats veroveren in de maatschappij  en een betere toekomst. Buurtvrijwilligers Henri Balachandran en mrs. Shailaja en Bakiam, de vrouw van leidinggevende Paul Singh  zullen de jongeren vrijwillig begeleiden. 

-buurtbewoners kunnen hier boodschappen doen en worden meer bewust van de problematiek van straatjongeren maar zullen tegelijk ook ervaren dat zwerfjongeren een beroep kunnen leren net als hun eigen kinderen. Hopelijk zullen vooroordelen zo plaatsmaken voor maatschappelijke acceptatie.

-Na het eerste jaar is de verwachting dat de winkel ook inkomen voor het opvangcentrum zal gaan genereren (duurzaamheid). 

-Deze minimarket zal ook een home delivery service uitvoeren, een nieuw initiatief in de buurt.

Voor dit project is 52.600,- euro nodig. Stichting Overal heeft al 10.000,- gedoneerd en Boeken Steunen Mensen 2000,- waarvoor hartelijk dank! Amaidhi heeft al een groot bedrag bijeen en is met Wilde Ganzen in overleg over een meerwaarde premie van 50 %. Karunalaya heeft al een business plan met uitgebreid projectvoorstel geleverd. We houden u op de hoogte!

Over de acties van Karunalaya tijdens de overstroming in 2016 kunt u hier meer lezen. In maart 2016 trok Karunalaya met een aantal meisjes en jongens naar de Street Child Games in Rio de Janeiro. Lees hier over hun belevenissen.

Straatkinderen en werkende kinderen

Straatkinderen, zwervertjes, jongetjes en meisjes die werk verrichten dat eigenlijk door volwassenen zou moeten worden gedaan. In Chennai kom je ze in groten getale tegen. Karunalaya trekt zich het lot van deze kinderen aan. 

Het kantoor van Karunalaya, dat tevens dienst doet als opvanghuis voor straatkinderen, ligt vlakbij de vissershaven van Chennai.  Dat is één van de concentratiepunten van Sunder Singh. In de haven en op de vissersboten werken veel jongetjes, terwijl in de garnalenpellerijen meisjes een schamel loon verdienen. Ook hangen er veel straatkinderen rond. Daarnaast heeft Karunalaya op diverse plekken in Chennai, en met name op trainstations, loketten. De mensen die daar werken proberen weggelopen kinderen naar de opvang te krijgen. Eenmaal in het opvanghuis, gaan de meest kinderen zo snel mogelijk terug naar hun ouders.

De kinderen bij wie dat niet lukt omdat ze niet willen of kunnen terugkeren, komen bij Karunalaya terecht in een schakelklas die het hun mogelijk maakt naar een echte school te gaan. Ook biedt Karunalaya hen een vaste dagstructuur aan en krijgen ze eigen verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld het wassen van hun kleren. 

Amaidhi heeft dit project voor kinderen gekoppeld aan een jongerenproject in Beuningen. Sinds 2000 zamelen jongeren uit Beuningen, die zich op het vormsel in de parochie Johannes XXIII voorbereiden, geld bijeen. Daarvoor worden ieder jaar zo'n 500 schooltassen met inhoud gekocht. Ook worden er aanvullende doelen mee gesteund, zoals de aankoop van schooluniformen, kleding en schoeisel en een educatief kamp voor de straatkinderen. Ook werden er twee gemotoriseerde riksja's (auto rickshaws) gekocht, speelgoed en muziekinstrumenten. Ook bouwde Karunalaya  een dierenverblijf. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538784966456454&id=215785495...

Stichting Wilde Ganzen steunt deze actie. Dat betekent dat bij iedere euro die we inzamelen, Wilde Ganzen een premie van 50 cent doneert!

Gelukkig hebben we sinds enkele jaren twee nieuwe vaste sponsoren voor het schooltassenproject: Schaakvereniging Millingen en de Wijchense kringloopwinkel Vraag en Aanbod. De schaakvereniging houdt ieder jaar een jeugdtoernooi. Per deelnemer gaat 1 euro naar het schooltassenproject. Daarnaast wordt er een collecte gehouden. Vraag en Aanbod heeft in 2013 en 2014 voor dit project 500 euro gedoneerd. Voor het schooljaar 2017-2018 hebben twee fondsen dit project ondersteund: Hazewinkel foundation met 1500 euro en Stichting Van Leek 2351 euro waar we erg blij mee zijn. Stichting Van Leek maakte voor Karunalaya een uitzondering en heeft voor het schooljaar 2018-2019 nogmaals gedoneerd, dit maal 1551 euro. 

Het schooljaar 2019-2020 start in juni 2019 en hiervoor kwamen bijdragen van diverse kanten binnen waar we erg blij mee zijn, Bedankt!

Kinop foundation doneerde 1500,- en kringloop Winkel Vraag en Aanbod in Wijchen 750,-. een gulle donateur uit Beneden-Leeuwen doneerde de opbrengst van haar feest , 675,- ook aan deze actie. Eind februari vond een viering in de kerk van Leur plaats waarin de straatkinderen en de schooltassen met inhoud  centraal stonden. Het thema was: 'alle beetjes helpen'. Hierbij is 260,- opgehaald.  In april heeft de Jeugdschaakvereniging Millingen het toernooi De Tinnen Roos gehouden waarbij een deel van het inschrijfgeld naar deze actie gaat. Dit werd 58,-. De Corneliuskerk van de Johannes xxiii Parochie heeft dit jaar 2019 geen vormsel gehouden. Echter, in de vieringen met Pasen is gecollecteerd en het grote bedrag van 1110,05 opgehaald. Voor al deze bijdragen zijn we zeer erkentelijk! Wilde Ganzen heeft besloten op deze schooltassenactie weer een premie van 50 % te geven zodat alle euro's vermeerderd worden met 0,50. Geweldig! Hierdoor kunnen dit schooljaar 600 arme kinderen schooltassen ontvangen voor een bedrag van 5200,-.

We zijn blij met de geweldige respons op de adventsactie in stadsklooster Mariken (voorheen de Boskapel) en de aankoop van schilderijen van Theo Thier. Deze beide acties waren ten bate van 600 schooltassen voor het schooljaar 2020/2021.

Voor dit doel wordt er ook in de de parochie Johannes XXIII actie gevoerd vanuit de Corneliuskerk, die nog niet is afgerond. Hierover berichten we binnenkort meer.

Collectes van Stadklooster Mariken brachten maar liefst 687,50 op. Twee bestuursleden van Amaidhi hebben hier een korte toelichting op het project gehouden. De schilderijen die we hebben verkocht, leverden 710 euro op. Aan losse giften is via de Amaidhi-rekening 320 euro binnengekomen. Alle geld dat voor deze actie binnenkomt, krijgt een premie van 50% van Wilde Ganzen. Bij iedere euro geven de Ganzen 50 cent. Dus het totale bedrag dat ingezameld is via Stadsklooster Mariken bedraagt 1717,50 euro dat vermeerderd is door Wilde Ganzen tot 2576,25 euro. 

Het geld wordt besteed aan 600 schooltassen voor straatkinderen, kinderen uit de sloppen rond Karunalaya (onder andere van vissersfamilies) en kinderen die met hun ouders op straat leven, de zogeheten pavement dwellers (stoepbewoners). De rugzakken bevatten schriften, pennen en potloden en materialen als geodriehoek, passer naargelang de klas van het kind. De Indiase overheid betaalt schoolgelden en schoolboeken voor alle kinderen totdat ze 14 jaar zijn. Schooltassen met deze materialen, 2 paar schooluniformen en veelal ook schoenen zijn echter ook verplicht. De ouders van de kinderen van deze actie hebben hier geen geld voor waardoor het percentage school dropouts hoog is. Door deze actie die Karunalaya en Amaidhi sinds 2000 voeren worden arme families gestimuleerd om hun kinderen naar school te laten gaan zodat de kinderen niet kunnen werken, waardoor ze een betere opleiding krijgen met een betere baan als gevolg later. 

Doordat deze actie meer oplevert vanwege de participatie van het stadsklooster Mariken (voorheen de Boskapel) dan we in eerste instantie verwachtten, kunnen we geen 600 maar 800 schoolrugzakken kopen. Plus schooluniformen voor 100 kinderen en schoenen voor 60 kinderen. 

Van de voormalige vormelingen zijn er nu al twee na hun eindexamen van de middelbare school naar India gereisd.

Erik van Oosterhout en Juus van Haren hebben beiden een aantal maanden bij Karunalaya gewoond en gewerkt. Erik was in 2010 in Chennai, Juus in 2012/2013.

Een verhaal over dit project is te vinden op: kleinegoededoelen

De resulaten van de meest recentie actie in Beuningen

De meest recente donatie van Vraag en Aanbod

Filmpje: Een dag uit het leven van een straatkind

Filmpje: Dansende jongens in het opvanghuis


Vrouwengroepen - Women Empowerment

Karunalaya helpt vrouwen en meisjes in de sloppenwijken rond het opvanghuis voor straatkinderen en rond de vissershaven voor zichzelf op te komen. Dat gebeurt via het project 'Women Empowerment'. 

Karunalaya vormt vrouwen-zelfhulpgroepen en brengt vrouwen op de hoogte van hun rechten in de politiek en in hun gezin. Maar ook helpt Karunalaya bij het voeren van rechtszaken, het tegengaan van kinderhuwelijken en het opzetten van kleine coöperatieve bedrijven.

Het project kreeg drie jaar, van 2009 tot en met 2011, steun van Stichting Overal, een Nijmeegse kringloopwinkel. Sinds 2011 doet een aantal van de opgeleide vrouwen mee aan de verkiezingen tot leiders in hun sloppenwijk. Tot nu toe waren de mannen altijd de zelfbenoemde leiders. Maar ze maakten hun rol niet echt waar. De vrouwen hebben nu gereedschap in handen om dat wel te doen. Inmiddels zijn twee vrouwen in de wijkraad gekozen. 

Enkele vrouwengroepen uit de visserswijk zijn samen een rijsthandel begonnen. Zo krijgen ze een inkomen om een financiële buffer te vormen voor de maanden dat hun mannen niet de zee op kunnen om te vissen. Ook hebben ze zo een eigen inkomstenbron, onafhankelijk van hun mannen.

Ook na de steun van Stichting Overal blijft het project doorgaan. Het opvanghuis voor straatkinderen doet ook dienst als verzamelpunt voor de vrouwengroepen. 


Pavement Dwellers - Wonen op straat

'Pavement dwellers' zijn mensen die leven in krotten of tenten aan de kant van de weg. In sommige gevallen al een aantal generaties. Dan hebben ze van hun tent een piepklein huisje gemaakt. Zo klein dat alleen een paar kleine kinderen er in kunnen slapen. De rest van de familie slaapt dan op straat. Dat leidt soms tot ongelukken of berovingen.

Karunalaya begeleidt de straatbewoners bij het vormen van associations, een soort vakbonden die strijden voor echte huizen en meer rechten. Karunalaya heeft 25 gemeenschappen van straatbewoners geadopteerd. Die zijn verenigd in tien associations. Tot nu toe heeft de regering nog geen toezeggingen gedaan waar de straatbewoners wat mee kunnen. Ze krijgen wel huizen aangeboden, maar alleen op terreinen ver van de stad. Die liggen te ver van het gebied waar ze werken als dagloners (koelies).

Via petities, rechtszaken en demonstraties strijden de pavement dwellers voor hun rechten.

In 2012 en 2013 heeft Stichting Overal dit project gesteund via Amaidhi. 

De kinderen van de straatbewoners worden door Karunalaya gestimuleerd om naar school te gaan. Ze krijgen schooltassen met leermiddelen, dezelfde schoolrugzakjes die ook naar de straatkinderen uit het opvanghuis van Karunalaya gaan. Het geld daarvoor wordt jaarlijks bijeengebracht door kinderen die in Beuningen het vormsel doen in de Corneliuskerk.


Tsunami

Het werkgebied van Karunalaya was het zwaarst getroffen deel van Chennai bij de Tsunami van eind 2004. Daarna heeft Karunalaya een groot aantal noodhulp- en wederopbouwprojecten gestart. Amaidhi hielp deze te verwezenlijken. Meer daarover vindt u in ons archief.