CORONA-ACTIE MET WILDE GANZEN voor St. Thomas Hospital

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis dat in eerste instantie zorg biedt aan arme mensen tegen een kleine vergoeding en in sommige gevallen gratis. Een luxe-afdeling met betaalde zorg maakt dit mogelijk. St. Thomas Hospital ligt in het zuiden van Chennai en is verbonden aan de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph.  

Momenteel voert Stichting Amaidhi actie, samen met Wilde Ganzen, om dit ziekenhuis te steunen tijdens de coronacrisis. Daarover leest u hieronder:

De Corona-crisis raakt ook India hard. Het officiële aantal besmettingen met dit virus in India bedraagt nu 10.815 en ligt waarschijnlijk veel hoger. Ook hier geldt een lock-down vanaf 25 maart en die treft economisch gezien, vooral de arme mensen. 

Tamil Nadu staat op nummer 2 van de zwaarst getroffen gebieden. St. Thomas Hospital, geleid door dr. sr. Rexline, heeft vooral behoefte aan medische materialen. Het verpleegt nu ex-Corona patiënten en patiënten waarvan nog niet vaststaat of ze wel of niet besmet zijn omdat ze nog niet getest zijn. De regering heeft St.Thomas Hospital verzocht, indien nodig, binnenkort ook Corona patiënten te verzorgen. Haar vraag betreft vooral desinfectiemiddelen, medische mondkapjes, schorten, handschoenen en andere beschermende materialen.

In het naaiatelier van haar medezusters worden momenteel ook (niet medische) mondkapjes gemaakt. In India is iedereen verplicht als hij of zij op straat komt, om een mondkapje te dragen. Rondom het ziekenhuis zijn veel mensen, zoals migranten uit andere regio’s die geen recht hebben op voedseldistributie. Dr. Rexline heeft samen met paters en andere weldoeners een netwerk opgezet om deze mensen van voedsel en basisbehoeften te voorzien. Hier heeft zij wel voldoende geld voor.

Samen met dr. Rexline hebben we een begroting gemaakt voor benodigde materialen.  Wij zijn erg blij en dankbaar dat Wilde Ganzen deze inzamelingsactie met een premie van 100% ondersteunt! Dat betekent dat bij elke euro die u doneert, Wilde Ganzen er nog een euro bijvoegt. Eveneens erg dankbaar zijn wij voor de bijdrage van ZWO van de Ontmoetingskerk in Rijssen van 1500,-. Dat houdt in dat we nog 4485,- bij elkaar willen inzamelen.

Indien u een Facebook-account heeft, wil u ons bericht op Facebook (zoek Stichting Amaidhi) dan a.u.b. delen? Hartelijk bedankt! Indien u prijs stelt op een eindverslag, laat het ons weten dan sturen we u dit toe.

Stichting Amaidhi is een ANBI-stichting, waar alleen vrijwilligers voor werken en uw giften worden voor 100% aan St. Thomas Hospital gedoneerd. Alle overheadkosten (reiskosten, administratie- en presentatiekosten worden uit eigen beurs door onze bestuursleden betaald. We zijn erg dankbaar dat het opmaken van onze jaarrekening, het beheer van de website en het design van de nieuwsbrief worden gesponsord). Amaidhi is lid van Partin, belangenorganisatie en keurmerk voor kleine goede doelen.

Doneren kan via IBAN-rekening: 

NL76 RABO 0167 9446 81  

Onder vermelding van corona actie St. Thomas Hospital, t.n.v. Stichting Amaidhi, Nijmegen.

Hartelijk dank!