Bemiddeling

Bemiddeling SAVE Trust

Stichting Amaidhi steunt momenteel 5 projecten en heeft goede relaties met een zesde organisatie in India: SAVE Trust. Bestuursleden van Amaidhi hebben SAVE Trust op eigen titel gesteund met een bijdrage en met bemiddeling bij Nederlandse fondsen. SAVE Trust werkt in Guntur (Andhra Pradesh) en omgeving en heeft talrijke projecten op het gebied van onderwijs voor arme kinderen, opleidingen voor gehandicapte studenten, vrouwenemancipatie, het claimen van rechten en werkgelegenheid voor vrouwen in de agrarische economie (microcrediet projecten) en de omscholing van mijnwerkersvrouwen.  

SAVE Trust staat voor Social Action and Value Education Trust. Deze NGO is in 1997 opgericht door de familie Indira met geld uit de verkoop van hun eigen land. De familie Indira zag zoveel volwassenen en kinderen om hen heen die in slechte levensomstandigheden verkeerden, dat ze besloten hen te helpen. SAVE trust heeft 20 betaalde werknemers en 30 vrijwilligers in dienst. Alle overhead en managementkosten worden door de familie gedragen zodat giften voor 100% aan de projecten besteed worden. Kijk hier een filmpje over de vrouwen die chillipepers schoonmaken; hun kinderen gaan dankzij SAVE Trust naar school.

We steunden 2 gehandicapte jongeren die een opleiding tot leraar hebben gevolgd. In 2017 studeerde Prabhu Teja Kancherla af, een jongen met een orthopedische beperking. In 2108 verwierf de slechtziende Nagalakshimi Cheropalli haar diploma als PABO-docent. Het Nijmeegse fonds Frangipani heeft beide opleidingen gesponsord met 500,- per jaar en het resterende geld is prive bijgelegd door Amaidhi-bestuursleden.We hebben de samenwerking tussen SAVE Trust en het Lilianefonds die de middelbare school opleiding van 5 gehandicapte leerlingen over zou nemen van een ander fonds in 2015,  vlotgetrokken. We zijn erg blij met de bereidheid van Stichting Frangipani om het leerjaar 6 vwo (+2 intermediate) van de orthopedisch gehandicapte maar hoogbegaafde jongen Deelip Nutakki te betalen. Een voormalig sponsor van Amaidhi heeft het resterende bedrag bijgelegd. Deelip haalt dermate hoge cijfers dat we nu op zoek zijn naar een fonds dat vanaf april 2019 in een vierjarige Bachelor Technologie ondersteuning wil bieden.  Frangipani bemiddelde voor SAVE Trust waardoor een ander fonds, dat anoniem wil blijven, 3 jaar lang de Bachelor opleiding ICT van de eveneens gehandicapte Venkat Sai wil sponsoren.  

De overheid van Andra Pradesh hanteert een voorrangsbeleid bij sollicitaties voor overheidsbanen. Jongeren krijgen voorrang, naar vastgestelde quota in percentages op basis van handicap, sociaal economische achtergrond (backward of scheduled caste) en gender (meisjes). SAVE Trust blijft deze doorzetters, ook na hun afstuderen begeleiden op weg naar werk. 

Een ander fonds, Castricum Helpt Muttathara steunt al jaren lang projecten van SAVE Trust waarin mijnwerkers families andere bestaansmiddelen en training krijgen. Door zeep te maken, kleding te leren naaien, etc hoeven deze vrouwen niet meer in de daggroeves (stone quarries) te werken. Dit fonds heeft ook een deel van een microcrediet project voor 200 boerenvrouwen gesteund. We hebben hiervoor geprobeerd fondsen te vinden om de andere helft te betalen maar dit is niet gelukt. UIteindelijk heeft SAVE Trust hiervoor een lening afgesloten. Muttathara steunt meer projecten van mijnwerkersvrouwen in Perarcharla waar de mijnwerkfamilies in hutjes bij de steengroeves wonen. Ook projecten gericht op verbetering van de gezondheid van de kinderen worden hier uitgevoerd. Momenteel zoekt de ngo financiering van educatieve materialen voor 40 mijnwerkerskinderen. In april 2019 sluit SAVE Trust een omscholingsproject af en wil in een ander deel van peracherla een soortgelijk project. Hier zoeken we nog sponsoring voor. 

Tijdens projectbezoeken in India worden ook projecten van SAVE Trust bezocht waarover enkele Amaidhi-bestuursleden verslag uitbrengen aan de fondsen die SAVE Trust steunen. Wij zijn ervan onder de indruk hoe SAVE Trust overheidssubsidies gebruikt om mensen te helpen. Zo heeft deze NGO ook een NCLP school opgezet voor kinderen van standard 1 tm 5 (6-11-jarigen) van ouders die als paprikaplukkers werken Deze ouders namen hun kinderen mee om op de velden te werken. SAVE Trust heeft hier voor een paar honderd kinderen een stokje voor kunnen steken: de NGO haalt de kinderen 's ochtends op en brengt ze na school naar hun ouders. Hun ouders krijgen een klein bedrag in rupees, als een overheidssubsidie dat hen compenseert voor hun tekort in inkomen.   

Bekijk hier een filmpje van een dans tijdens ons projectbezoek van 2018.

Eerder bemiddelde Stichting Amaidhi ook voor mensen die in India stage willen lopen en hielpen we andere mensen met het opzetten van een stichting voor werk in ontwikkelingslanden. Ook verwijzen we regelmatig Indiase NGO's die we niet financieel kunnen helpen naar fondsen en stichtingen in Nederland. Dat deden we bijvoorbeeld voor de NGO Marialaya die zwerfmeiden opvangt.