ANBI/Jaarstukken

Stichting Amaidhi staat voor maximale transparantie: financiële en projectinhoudelijke gegevens zijn te raadplegen via deze website en via een nieuwsbrief die minimaal eenmaal per jaar verschijnt. 

ANBI

Amaidhi is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogehey5ten ANBI. Dat betekent onder meer dat donateurs hun donaties als giften mogen aftrekken van de belasting.

 
Gegevens in het kader van de ANBI-status:
 
Naam:
Stichting Amaidhi - Hulp aan India

Contactgegevens
Adres: De Kluijskamp 12-71, 6545 JK Nijmegen
Telefoon: 024-3773520
 
Kamer van Koophandel
KvK Midden-Gelderland (Nijmegen):  nr. 41261594
RSIN-nummer: 807534523
 
Doelstelling:
Amaidhi steunt projectmatig ngo's in India op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, emancipatie en opvang van (straat)kinderen.
 
Bestuurssamenstelling:
  • Drs. Peter Deurloo, voorzitter
  • Mr. Ine Kruijdenberg-Le Blanc, penningmeester
  • Dr. Nathalie de Haan, secretaris
  • Drs. Dilia Hunsche, bestuurslid
  • Dhr. Jan Vincent, bestuurslid
  • Mevr. Corrie Vincent, bestuurslid
  • Drs. Erik van Oosterhout, bestuurslid
  • Dhr. Juus van Haaren, bestuurslid

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder enige betaling. Stichting Amaidhi heeft geen betaald personeel in dienst. Alle donaties voor projecten gaan voor 100 procent naar die projecten.

Financieel jaaroverzicht:

Om onze meest recente jaarrekening te bekijken kunt u hier klikken. Onze jaarrekening wordt gratis opgemaakt door BDO.

Amaidhi is lid van Partin, belangenorganisatie en keurmerk voor kleine goede doelen.

Het is ook mogelijk deze jaarrekening op papier toegezonden te krijgen. Maak dan 10 euro over op rekening: NL76 RABO 0167 9446 81  t.n.v. Stichting Amaidhi, o.v.v. Jaarrekening. 

Jaarverslagen en beleidsplannen