Analfbetisme in Andhra Pradesh

Het analfabetisme in Andhra Pradesh is nog steeds hoog. In heel India kan 74 procent van de bevolking lezen en schrijven (een stijging van 10 procent in de laatste negen jaar). In Andhra Pradesh geldt dat maar voor 67 procent van de bevolking.

Het is een geflatteerd cijfer. Zo is ongeletterdheid onder meisjes veel hoger dan onder jongens omdat veel ouders meisjes thuis houden en laten werken in plaats van ze naar school te sturen. Het percentage geletterde vrouwen ligt in Andhra Pradesh op slechts 58%.

Ook is de ongeletterdheid op het platteland groter dan in de stad. De Don Bosco School bevindt zich in PT Parru, midden op dit analfabete platteland. Alfabetismecijfers voor het district waarin PT Parru ligt, zijn niet te achterhalen maar zullen een stuk lager liggen dan het gemiddelde van de deelstaat.

Een andere kanttekening bij de cijfers over geletterdheid: als iemand kan lezen en schrijven, wil dat nog niet zeggen dat hij een goede opleiding heeft gehad. Het Indiase overheidsonderwijs in de plaatselijke taal is vaak ver onder de maat en biedt nauwelijks goede kansen op een vervolgopleiding of een goede baan.

Dit alles onderstreept het belang van de Don Bosco School. Dat is een particuliere school, gerund door zuster Franciscanessen. Het onderwijs vindt plaats in het Engels en is van veel hogere kwaliteit dan het overheidsonderwijs in het Telugu, de plaatselijke taal. Nadeel is dat ouders schoolgeld moeten betalen, voor velen een onoverkomelijke hindernis. Een aantal kinderen uit extreem arme gezinnen kan via een beurs uit Nederland toch naar de Don Bosco School. Daarbij hebben we bewust gekozen voor meisjes vanwege hun achtergestelde positie op alle gebieden, inclusief het onderwijs.